Jak zrobić film? Produkcja filmowa krok po kroku

By stworzyć dzieło filmowe, musimy mieć jego wstępną koncepcję - myśl przewodnią. Czy będzie to film dokumentalny, czy kryminalny? Decyzja zdeterminuje dalsze działania: dobór scenerii, aktorów i sprzętu filmowego.
W kolejnym etapie tworzymy scenariusz. Mając do czynienia z filmem krótkometrażowym, skupiamy się na kreowaniu jedynie takich scen i dialogów, które wnoszą do fabuły coś nowego lub dobrze ją uzupełniają - każda z 30-tu czy 40-tu minut filmu jest cenna. Najważniejsze jest określenie celu dzieła (np. wzbudzenie smutku lub radości), jego puenty (o ile istnieje) i sceny końcowej. Reszta może zostać poddana obróbkom w trakcie produkcji filmu.
Ostatnim krokiem jest określenie naszego budżetu. Posiadamy profesjonalną kamerę, czy smartfona? Użyjemy greenscreena, czy wykorzystamy jedynie plan filmowy? Tworzenie filmów krótkometrażowych nie wymaga bardzo drogich narzędzi - odpowiednio zorganizowana produkcja filmowa jest ważniejsza.

Kinematografia a operator filmowy

Film krótkometrażowy może zrobić każdy, ale stworzenie dzieła wysokiej jakości wymaga poznania technik operatorskich. Poszczególne elementy powinny ze sobą współgrać, dlatego należy zanalizować je szczegółowo i dobrać odpowiednie formy przekazu.

 

Kadry filmowe
Sceny filmowe powinny być kręcone z odpowiedniej perspektywy. W zależności od akcji fabularnej musimy dobrać inne kadry: szeroki - jeżeli chcemy ukazać plener lub globalne zjawisko, bliski - jeżeli skupiamy się na emocjach aktora i chcemy je wzbudzić u widza.
Ponadto warto pamiętać o możliwości kręcenia filmu z różnych kątów. Dolna kamera skierowana w górę na aktora powoduje, że widzowie uznają jego postać za ważniejszą i silniejszą.
W produkcji filmów ważny jest także ruch kamery. Obraz kreowany poprzez trzymanie kamery w dłoni nie będzie w pełni statyczny, wywoła za to więcej emocji. W scenach istotnych dla fabuły, w których bohater zmaga się ze sferą wewnętrzną, mechanizm ten sprawdzi się najlepiej.

 

Kolory w filmie
Jeśli na pytanie: „Jak zrobić dobry film?“ odpowiedź nie będzie obejmować kolorystyki, nie będzie wiele warta. Badania psychologiczne dadzą nam praktyczną wiedzę o grupach, którym podobają się konkretne barwy - dzięki temu dopasujemy przekaz do odpowiednich osób.
Kolory powinny podkreślać nie scenerię, lecz przede wszystkim nastrój danej sceny filmowej. Jeżeli chcemy wzbudzić w widzach uczucie błogości i szczęścia, wybierzemy żywe odcienie, jeżeli chcemy podkreślić rozdarcie głównego bohatera - postawimy na stonowane, ciemniejsze barwy.

Operator filmowy a kinematografia

Popularność kierunku operatorstwa filmowego na studiach stale wzrasta. Rynek dla absolwentów jest stosunkowo chłonny, ponieważ brakuje specjalistów w zakresie produkcji filmowej: szczególnie w branży filmów krótkometrażowych. Do stworzenia dobrego filmu potrzeba zarówno dużej wiedzy techniczno-socjologicznej, jak i doświadczenia. Na planie operator filmowy jest poniekąd osobą do wszystkiego - zajmuje się kamerą i światłem, konsultuje scenografię i rekwizyty... Polscy eksperci kinematografii są bardzo znani za granicą, nierzadko można zobaczyć ich nazwiska w produkcjach filmowych ze Stanów Zjednoczonych.

Dlatego pasjonując się kinematografią i rozwijając w tym kierunku, możemy połączyć przyjemne z pożytecznym i zarabiać na kultywowaniu własnych zainteresowań.